Zawsze, czyli 24/7, wybieramy.  

Zawsze, czyli 24/7, manifestujemy, czyli kreujemy. 

Pytanie tylko, czy robimy to świadomie, czy nie. 

Jeśli nieświadomie, wyświetlają nam się w życiu konsekwencje wgranych nam wcześniej założeń, które są błędne. 

Są to głównie różne konfiguracje założenia o byciu niewystarczającym albo o tym, że inni są niewystarczający. 

Możesz wybrać i wgrać do podświadomości nowe, prawdziwe i wspierające założenia. 

Konsekwencją wgrania prawidłowych założeń o Twojej i innych doskonałości, będzie wyświetlenie się w życiu sytuacji, zdarzeń, ludzi potwierdzających nowe, prawidłowe wreszcie założenia.