REGULAMIN PUBLIKOWANIA OPINII

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat mojej działalności oraz moich produktów i usług. Gdy mówię o mnie, mam na myśli, następujący podmiot: Quantum Justyna Falkowska, ul. Trawiasta 4a, 15-161 Białystok, NIP: 9661926733
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://youdoyou.pl i https://justynafalkowska.pl, http://kursy.justynafalkowska.pl
 3. Wszystkie publikowane na moich stronach internetowych opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z moich produktów i usług lub je nabyli.
 4. Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii na moich stronach internetowych. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego mojego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.
 5. Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacę za wystawienie opinii.
 6. Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę wykorzystać.
 7. Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałam przy zawieraniu z klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z moich produktów i usług lub je nabył.
 8. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a ja opublikowałam taką opinię na moich stronach, zgłoś nam ten fakt, wysyłając wiadomość na adres kontakt@justynafalkowska.pl. Rozpatrzę takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usunę opinię z moich stron internetowych.
 9. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na moich stronach jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres kontakt@justynafalkowska.pl. Każdą skargę rozpatruję w ciągu 14 dni.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-01.
 11. Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informuję poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne będą/są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej regulaminu.