Nie jesteś na Ziemi po to, aby się naprawiać.

Nie jesteś na Ziemi, po to, aby siebie odnaleźć. 

Jesteś na Ziemi, po to, aby siebie stworzyć.